O  EVEREST

Informujemy, że administratorem pozyskiwanych na podstawie zgody danych osobowych będą:
EVEREST INVESTMENT Robert Bilski, ul. Piątkowska 84B/2, 60-648 Poznań, NIP 779-100-58-64
oraz
EVEREST SELECT PROPERTIES Jacek Król, ul. Spychalskiego 7/1, 61-543 Poznań, NIP 779-114-60-79
Zwane dalej Everest Nieruchomości.

Dane zbierane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych ).

  • Dane osobowe zbierane są w celu kontaktu z Państwem i udzielenia informacji o ofercie w ramach usług świadczonych przez biuro EVEREST Nieruchomości.
  • Kontakt z administratorem dostępny jest w formie elektronicznej pod zakładką adresem KONTAKT
  • Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Dane przechowywane będą do czasu cofnięcia zgody lub ustania celu, który wymaga przetwarzania danych.
  • Zebrane dane przekazane mogą zostać do podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu pośrednika. Podmioty te współpracują z administratorem w oferowaniu usług przez niego świadczonych.
  • Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, które Pana/Pani dotyczą, prawo do sprostowania tych danych, prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu.
  • Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadzie artykułu 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Przejdź do ofert
Wróć do strony głównej
Przejdź do Kontakt