EVEREST – Polityka przetwarzania danych

Informujemy, że administratorem pozyskiwanych na podstawie zgody danych osobowych będą:
EVEREST INVESTMENT Robert Bilski, ul. Piątkowska 84B/2, 60-648 Poznań, NIP 779-100-58-64
oraz
EVEREST SELECT PROPERTIES Jacek Król, ul. Spychalskiego 7/1, 61-543 Poznań, NIP 779-114-60-79
Zwane dalej Everest Nieruchomości.

Dane zbierane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych ).

Dane osobowe zbierane są w celu kontaktu z Państwem i udzielenia informacji o ofercie w ramach usług świadczonych przez biuro EVEREST Nieruchomości.

Kontakt z administratorem dostępny jest w formie elektronicznej pod zakładką adresem KONTAKT

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane przechowywane będą do czasu cofnięcia zgody lub ustania celu, który wymaga przetwarzania danych.

Zebrane dane przekazane mogą zostać do podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu pośrednika. Podmioty te współpracują z administratorem w oferowaniu usług przez niego świadczonych.

Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, które Pana/Pani dotyczą, prawo do sprostowania tych danych, prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu.

Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadzie artykułu 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Przejdź do ofert
Wróć do strony głównej
Przejdź do Kontakt